previous arrow
next arrow
Slider
Trang chủ Khách hàng nói về Daystar Phụ huynh nói về Daystar

Phụ huynh nói về Daystar

PHỤ HUYNH DU HỌC SINH NÓI GÌ VỀ DAYSTAR

      Với tâm huyết chắp cánh ước mơ du học, trong 9 năm qua Daystar luôn giữ vững...

Phụ huynh của các bạn DHS nói về Daystar

Với tâm huyết chắp cánh ước mơ du học, trong sáu năm qua Daystar luôn giữ vững phương châm lấy...

Ông Ngô Quang Kiếm phụ huynh DHS Ngô Quang Lập Du học tại Nhật Bản

Đến với gia đình ông Ngô Quang Kiếm, chúng tôi được đón tiếp bằng những cái bắt tay và ôm...

Ông Lê Phước Thịnh phụ huynh DHS Lê Phước Tài Du học tại Nhật Bản

Gặp lại Daystar, ông Lê Phước Thịnh rất vui mừng, Ông Thịnh tâm sự “Tôi là phụ huynh của em...