previous arrow
next arrow
Slider
Trang chủ Tin tức Hoạt động tư vấn du học ở Quảng Trị

Hoạt động tư vấn du học ở Quảng Trị

Thực hiện công văn  Số: 3125/BGDĐT-ĐTVNN  ngày 28/6/2016  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động dịch vụ Tư vấn du học. Vừa qua Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng trị thành lập đoàn kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động tư vấn du từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8 năm 2018. Tại cuộc họp ngày 18 tháng 9 năm 2018, Sở tổ chức cuộc họp giữa Lãnh đạo Sở với người đứng đầu các trung tâm Tư vấn du học, đồng chí Hoàng Xuân Thủy- Phó giám đốc Sở đã kết luận:

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, hiện có 05 đơn vị được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ Tư vấn du học, trong đó Công ty TNHH đầu tư hợp tác quốc tế Daystar là đơn vị hoạt động tương đối có hiệu quả (Tư vấn du học Nhật Bản 53, Hàn Quốc 06). Một số đơn vị khác tuy có cố gắng song việc tổ chức Tư vấn du học còn gặp nhiều khó khăn.

Các công ty, các cơ sở tư vấn du học là doanh nghiệp hoặc các văn phòng đại diện tại Quảng Trị được thành lập và hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và đúng quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức, quản lý, đưa người ra nước ngoài học tập.

Để hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học ngày càng có hiệu quả, đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng chí Hoàng Xuân Thủy đã yêu cầu các cơ sở tư vấn du học cần chủ động hơn trong việc triển khai các hoạt động tư vấn du học, rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình, tài liệu và có giải pháp tổ chức tư vấn du học để đạt hiệu quả tốt hơn. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ, tăng cường cơ sở vật chất thiết bị để có thể bồi dưỡng kiến thức xã hội, khả năng giao tiếp ngoại ngữ, cho du học sinh ngay tại địa bàn Quảng trị, giảm chi phí cho người học. Các cơ sở tư vấn du học phải thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động tư vấn du học về Sở Giáo dục và Đào tạo  theo quy định hiện hành.

 Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Nhật Bản, Hành Quốc.. tại Quảng Trị hiện nay còn mới, ít người tham gia. Tuy nhiên trong hội nhập quốc tế và khu vực, chắc chắn những năm tới dịch vụ tư vấn du học tại Quảng Trị sẽ có chuyển biến mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và đem lại nhiều lợi ích thiết thực để phát triển kinh tế cho người lao động.

Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

Câu chuyện thành công

  • Dữ liệu đang cập nhật!

Thông tin liên hệ

Hoàng Thị Khánh Trang

Giám Đốc Tư Vấn

0942 457 779

Dương Thị Thùy Trâm

Tư vấn viên - Văn phòng Đà Nẵng

094 695 77 79

Lê Thị Thanh Thủy

Tư vấn viên - Văn phòng Quảng Trị

0943 967 779

Phạm Hoài Bảo Quốc

Tư vấn viên - Văn phòng Quảng Nam

0941 267 779

Hồ Thị Thu Hằng

Tư vấn viên - Văn phòng Gia Lai

0943 097 779

Đoàn Văn Tam

Tư vấn viên - Văn phòng Phú Yên

0941 439 779