15 July 2017
Báo chí nói về chúng tôi, TRT nói về Daystar, xuất khẩu lao động.

TRT ghi hình tại Trường Đào tạo Ngoại ngữ và Bồi Dưỡng Kiến thức Daystar

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 55 nghìn người tham gia thị trường xuất khẩu lao động, trong khi con số này tại tỉnh TT Huế chỉ khoảng 230 người. Bên cạnh những nguyên nhân như nhu cầu chưa cao, tâm lý e ngại và một số chính sách hỗ trợ còn bất cập thì chất lượng đào tạo nhân lực cũng đang là một yếu tố rào cản khi nhiều hồ sơ không đáp ứng được yêu cầu của nước sở tại.

Bài viết liên quan

Cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ học ngành Điều dưỡng!

ký kết hợp tác, làm việc ngành điều dưỡng, sang nhật làm việc, thực tập sinh ngành điều dưỡng, Tin tức, xuất khẩu lao động.

Đài truyền hình đưa tin về buổi chia tay giữa Daystar và DHS & SVTT kỳ tháng 10/2017

Báo chí nói về chúng tôi, Sự kiện.

Tổng Giám đốc Daystar được tuyên dương “Doanh nhân trẻ tiêu biểu 2017”

Báo chí nói về chúng tôi.