26 June 2017

Yamazaki Shigemi

Ông YAMAZAKI SHIGEMI
Giám đốc văn phòng Daystar tại Tokyo – Nhật Bản.

Ông YAMAZAKI SHIGEMI tốt nghiệp ĐH Hokkaido (ngành Kinh tế) và  đã có 26 năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan tài chính. Ông tâm niệm sẽ nỗ lực hết mình vì sự phát triển của Daystar và sẽ luôn hỗ trợ về đời sống, việc làm của du học sinh cũng như thực tập sinh cảu Daystar  tại đất nước Mặt trời mọc . Ông luôn mong muốn được giúp đỡ để kết nối nền văn hóa, giáo dục và nguồn nhân lực Việt – Nhật ngày càng tốt đẹp.

Bài trước
Nguyễn Quý Minh
Bài tiếp theo
Hoàng Thị Khánh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết.