29 December 2017

Phan Trần Huỳnh Nga

Bà Phan Trần Huỳnh Nga – Cử nhân tiếng Anh,  Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; tốt nghiệp khóa đào tạo Giám đốc Phát triển Nguồn nhân lực, Viện Phát triển Nguồn nhân lực. Sau gần 14 năm công tác, giữ nhiều chức vụ lãnh đạo trên các lĩnh vực đối ngoại, văn phòng, hành chính, tài chính, nhân sự của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; từ tháng 02/2017, bà Huỳnh Nga “ Đầu quân” về Daystar. Với tri thức, kinh nghiệm của mình, bà Huỳnh Nga mong muốn đem lại những cơ hội đổi đời cho các bạn trẻ Phú Yên thông qua con đường du học và làm việc ở nước ngoài.

Bài trước
Lê Thị Thanh Thuỷ
Bài tiếp theo
Lương Thị Minh Hằng

Bài viết liên quan

Không có bài viết.