29 December 2017

Nguyễn Quốc Oai

Ông Quốc Oai sang Nhật Bản du học từ tháng 10/2005 và tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Thông tin năm 2011. Từ năm 2012, bén duyên với công việc tư vấn, đào tạo và quản lý đời sống thực tập sinh, du học sinh tại Nhật Bản,  ông đã có gần 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Giao lưu Quốc tế- Khoa Tiếng Nhật Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Du lịch Tohoku. Vào làm việc tại Văn phòng Daystar Tokyo, với trải nghiệm qua 12 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, ông mong muốn có thể đối ứng, hỗ trợ tốt nhất, nhanh nhất các vấn đề liên quan đến khách hàng, thực tập sinh, du học sinh ngay tại Nhật Bản;  đồng thời  đẩy mạnh tìm kiếm các đối tác mới cho  Daystar.

Bài tiếp theo
Nguyễn Đình Thảng

Bài viết liên quan

Không có bài viết.