29 December 2017

Nguyễn Đình Thảng

Ông Nguyễn Đình Thảng – Cử nhân Ngữ văn,  Đại học Sư phạm Huế. Sau gần 40 năm công tác, giữ nhiều trọng trách : Trưởng phòng Giáo dục Thành phố Tam Kỳ, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin Huyện Phù Ninh, Hiệu trưởng trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật và Du lịch Tỉnh Quảng Nam, ông đã về làm việc cho Daystar.

Với tri thức, kinh nghiệm, uy tín của mình và thương hiệu Daystar, ông mong muốn đem lại nhiều cơ hội học tập, làm việc ở Nhật Bản- Hàn Quốc cho các bạn trẻ Quảng Nam.

Bài trước
Nguyễn Quốc Oai
Bài tiếp theo
Dương Thị Thùy Trâm

Bài viết liên quan

Không có bài viết.