29 December 2017

Dương Thị Thùy Trâm

Bà Dương Thị Thùy Trâm có Bằng Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế thế giới & Quan hệ kinh tế quốc tế tại Đại học Đà Nẵng. Trước khi về với Daystar,  bà đã kinh qua nhiều chức vụ quản lý, điều hành về giáo dục & đào tạo: Phó khoa Quản trị Kinh doanh, Trưởng khoa Du lịch, Trưởng khoa Kinh tế, Trưởng phòng Hợp tác Doanh nghiệp và Tuyển sinh kiêm Giảng viên Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á, Đà Nẵng. Bà Trâm  mong muốn góp phần tích cực trong việc phát triển bền vững Daystar Group và nâng cao chất lượng nhân lực của “ Thành phố đáng sống”.

Bài trước
Nguyễn Đình Thảng
Bài tiếp theo
Lê Thị Thanh Thuỷ

Bài viết liên quan

Không có bài viết.