Trương Thị Thùy Nhi

December 29,2017

Bà Thùy Nhi tốt nghiệp Cử nhân Luật và chuyên khoa Luật sư tại Học viện Tư pháp Hà Nội. Bà là thành viên của Liên đoàn Luật sư và  Hội Luật gia Việt Nam. Trải qua gần 30 năm công tác trên các  lĩnh vực văn phòng  của Ủy ban nhân dân, bảo hiểm…