Daystar đạt chứng nhận Thương hiệu uy tín (Trusted Brand) 2013

July 14,2017

Thương hiệu uy tín 2013 là một giải thưởng cao quý mà Daystar vừa được trao vào tháng 12/2013 vừa qua bởi Hội đồng Viện doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Enterprise Institute) và Tổ chức chứng nhận Quản lý chất lượng Vương Quốc Anh (GlobalGTA) Cuộc khảo sát bình chọn được tổ chức trên 11.000 doanh nghiệp…