Công ty TNHH Đầu tư Hợp tác Quốc tế Daystar thông báo tuyển dụng tháng 11/2017

November 1,2017

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG Giám đốc Trường Đào tạo Ngoại ngữ và Bồi dưỡng Kiến thức Daystar tại Huế. Nam/ nữ từ 30 tuổi trở lên Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Nhật, có bằng năng lực Nhật ngữ từ N2 trở lên; có quan hệ rộng,  kỹ năng…