Tuyển dụng đầu năm 2018 !

December 28,2017

Do nhu cầu mở rộng hoạt động đầu năm 2018. Daystar cần tuyển dụng các vị trí sau: Giám đốc Trường Đào tạo Ngoại ngữ tại Huế. Công việc chính: quản lý, điều hành hoạt động dạy học của Trường đào tạo Ngoại ngữ Điều kiện dự tuyển: Nam/ nữ từ 30 tuổi trở lên…